שמרו איתנו על קשר
כניסה למבוטחים
זכור אותי
 
לא יודע את הסיסמא ? לחץ כאן
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
אימייל
סוג ביטוח
מבוטח קיים?
כן לא
שלח
ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח אובדן כושר עבודה

כיסוי ביטוחי אשר מטרתו לתת מענה למבוטח אשר כתוצאה מתאונה ומחלה איבד את יכולתו לעבוד באופן זמני או באופן קבוע.

הכיסוי הביטוחי הבסיסי מגדיר כבלתי כשיר לעבודה אדם אשר נשלל ממנו בשיעור של לפחות 75% הכושר לעסוק בכל מקצוע או עיסוק . במקרה זה יהיה המבוטח זכאי לקבלת פיצוי חודשי שוטף כל עוד מתקיים מצבו הנוכחי ,ועד לתום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה . הפיצוי ישולם לאחר תקופת המתנה מוגדרת ( בד"כ 3 או 6 חודשים ) .

הסכום המרבי אותו ניתן לבטח בכיסוי ביטוחי זה הינו 75% מהשכר הממוצע אותו השתכר המבוטח במהלך 12 החודשים אשר קדמו למועד בו הפך בלתי כשיר לעבודה. מגבלה זאת מתייחסת לתשלום הכולל המשולם למבוטח מכלל חברות הביטוח , וכולל גם את קצבאות הנכות להן זכאי מקרנות הפנסיה השונות קבלת הפיצוי החודשי מחברת הביטוח , מותנית בכך שהמבוטח אינו עובד ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר, או תגמול, או הכנסה בגין עבודתו. ( למעט הכנסה מעבודה אשר בוצעה לפני המועד בו הפך בלתי כשיר).

 

ייתכנו מספר הרחבות לכיסוי הביטוחי :

הרחבות הקשורות בהגדרת הכיסוי הביטוחי
לחץ לפרטים אודות סוגי הגדרות הרחבה לכיסוי הביטוח

המשך קריאה
הרחבה הקשורה באובדן כושר עבודה חלקי
הרחבה המאפשרת קבלת פיצוי חלקי, במקרה של אובדן כושר הגבוה מ,25% , (הכיסוי הבסיסי מתנה תשלום באובדן כושר מוחלט בלבד, המוגדר כ מעל 75%)

המשך קריאה
הרחבה הקשורה בקיצור תקופת המתנה לקבלת הפיצוי החודשי
לפרטים נוספים לחץ על הכפתור

המשך קריאה

1 2 • מילון מונחים
  • מתן העתקים
  • המבטח חייב למסור למבוטח ולמוטב, לפי דרישתו של המבוטח ועל חשבונו..
  • המשך >
  • בית חולים מוסכם
  • בית חולים הנמצא בהסכם עם חברת הביטוח, במועד הגשת התביעה ע"י המוטב.
  • המשך >
  • הגבלות/החרגות ביטוח
  • תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו...
  • המשך >
 • לכל המונחים >
תן פידבק