הגשת תביעה אמבולטורית אונליין

לחצו על לוגו חברת הביטוח ע”מ להגיש תביעה אמבולטורית

לקוחות יקרים, הגשת התביעות הינה לתביעות אמובלטוריות בלבד.
הגשה של תביעה שאינה בפרק האמבולטורי לא תעבור.

  • התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה
  • בדיקת הזכאות להחזר כספי נעשית מול נציגי סוכנות גיל ורדי בע”מ בלבד
  • אין לראות בהגשת התביעה כהתחייבות לתשלום

נגישות